CÂU CHUYỆN

Brain

Hội tụ những tinh hoa, nhân tài của ngành bất động sản Việt Nam, gom ước mơ, nuôi hoài bão trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, quản lý v?phát triển bất động sản, l?cầu nối chủ đầu tư v?khách hàng.

Brain

Hội tụ những tinh hoa, nhân tài của ngành bất động sản Việt Nam, gom ước mơ, nuôi hoài bão trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, quản lý v?phát triển bất động sản, l?cầu nối chủ đầu tư v?khách hàng.

Brain

Hội tụ những tinh hoa, nhân tài của ngành bất động sản Việt Nam, gom ước mơ, nuôi hoài bão trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, quản lý v?phát triển bất động sản, l?cầu nối chủ đầu tư v?khách hàng.

TẦM NHÌN

BHS GROUP ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH ĐƠN VỊ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG SỐ 1 VIỆT NAM.

TẦM NHÌN

BHS GROUP ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH ĐƠN VỊ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG SỐ 1 VIỆT NAM.

BHS GROUP ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH ĐƠN VỊ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG SỐ 1 VIỆT NAM.

TẦM NHÌN

BHS GROUP ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH ĐƠN VỊ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG SỐ 1 VIỆT NAM.

NGUYỄN THỌ TUYỂN

Chủ tịch HĐQT – C.E.O

CẤN CÔNG VIỆT

Phó Chủ tịch HĐQT

CẤN CÔNG VIỆT

Phó Chủ tịch HĐQT

CẤN CÔNG VIỆT

Phó Chủ tịch HĐQT

ĐỐI TÁC